Kejserens Nye Klæder

 • -

Kejserens Nye Klæder

I jagten på at genvinde Danmarks status som førende indenfor vedvarende energi myldrer det blandt andet frem med ”nye” ideer indenfor solcelleforskningen, hvoraf flere faktisk allerede er realiserede og har været markedsført i flere år i Danmark og udlandet.

 • Forskningsinstitutionerne har travlt

  Danske forskere og forskningsinstitutioner iler af sted for at underbygge Danmarks status som såkaldt foregangsland inden for vedvarende energi.

  Enhver som følger med på det internationale plan ved at denne status for længst er passé og måske aldrig blive os til dels igen. Inden for solstrøms-produktionen og den dertilhørende innovative proces, er vi år bagude.

  Innovationsfonden, DTU, Energistyrelsen, Aalborg Universitet m.fl. lægger navn og fondsmidler til flere af den slags projekter. Grundig research kunne spare en hel del penge og tid

  Eksempelvis lancerede Energistyrelsen ganske nylig tilskud og forskningsmidler til udvikling af bygningsintegrerede solcelle-anlæg. Håbet om at finde nye, spændende løsninger er da reelt; men faktum er at der allerede findes et stort udbud lige fra indfarvede solceller, solcelle-tagsten, solcelle-tage til avancerede ekstremt stærke dobbeltglas moduler. For blot at nævne nogle.

  På samme måde ser man bl.a. DTU og Aalborg Universitet stå bag et meget ambitiøst forsøg på at udvikle et internetbaseret overvågnings-system. Dette skal angiveligt forøge produktiviteten på solcelle-anlægget og forbedre service- og vedligeholdsarbejdet.

  +Forskes der i allerede patenterede løsninger?

  Spørgsmålet er relevant i relation til danske forskningsinstitutioner og institutioner, som yder støtte, herunder:

  Danish Energy Agency (Energistyrelsen), www.ens.dk, Innovationsfonden/ Højteknologifonden, www.innovationsfonden.dk og tilknyttede forskningsinstitutioner, DTU, Aalborg Universitet m.fl. som blandt andet har projekter med nedenstående overskrifter:

  “Intelligent service skal øge indtjeningen på store solcelleanlæg”, “Nyt forskningsprojekt vil øge profitabiliteten af solcelleanlæg markant”. (Innovationsfornden), “Æstetisk flot varme- og strømproducerende tagdækningsløsning”, “Ny teknologi til lokalisering og karakterisering af fejl i solcellesystemer” og “Solar Kraftvarme “CHP” og køling til erhvervsbygninger”

  Løsningerne findes allerede, da Galaxy Energy Denmark sælger og markedsfører nedenstående produkter:

  SolarEdge – overvågning, optimering, fejlfinding og rapportering på store og små solcelleanlæg. På markedet siden 2007. Se her: www.SolarEdge.com

  Galaxy Energy – Komplet solcelletag (BIPV) med samtlige inddækninger, fittings mv. med 20 års tæthedsgaranti. På markedet siden 2007. Se her: www.galaxy-energy.dk

  Det forekommer sandsynligt, at markedet for allerede eksisterende produkter ikke er blevet tilstrækkeligt belyst før blandt andet ovenstående forskningsprojekter er blevet igangsat.

  Der er tale om rigtig mange millioner DDK, som måske kunne anvendes bedre. Dette kunne for eksempel være at fortsætte der, hvor vi ér kommet til. Se for eksempel Maskinhallen på Christiania her: http://galaxy-energy.dk/index.php/projekter

  +Relevante links

  Links til forskningsprojekterne og evt. kommende projekter:

  http://hoejteknologifonden.dk/projektgalleri/projektgalleri/intelligent_service_skal_oege_indtjeningen_paa_store_solcelleanlaeg/

  http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/ny-teknologi/energiteknologisk-udvikling-demonstration/ansoegere_14-ii.pdf