SolarEdge

Vi forhandler og monterer den nyeste teknologi – SolarEdge – til at optimere dit udbytte af solenergi.

Og hvorfor skal du bruge SolarEdge? 

Fordi SolarEdge optimerer dit udbytte af din solenergien og maksimerer dit udbytte fra den billige strøm. 

 

Viden om SolarEdge


SolarEdge Technologies er verdens førende leverandør af systemer til optimering af solcellestrøm og til overvågning af solcellesystemer.

Vores løsning maksimerer effekten fra solceller på bolig-, virksomhed- og storskala-installationer med op til 25% og sikrer dermed hurtigere kapitalafkast.

SolarEdge systemet sænker vedligeholdelsesomkostningerne via fjernovervågning af ydelsen og giver mulighed for fleksibelt systemdesign og optimal udnyttelse af pladsen på monteringsstedet.

Den unikke SafeDCtm-funktion garanterer på ethvert tidspunkt høj sikkerhed for montører, servicepersonale og brandslukningsmandskab.

SolarEdge beskæftiger over 280 mennesker på sine 12 globale kontorer. Den globale markedsandel overstiger 70% og den årlige vækstrate overstiger 200%!

 Vinder af Inter Solar award 2012. Se facts sheet    Her kan du downloade Galaxy Energy’s prisliste

www.solaredge.com – Solar Edge hjemmeside

SolarEdge systemet omfatter 3 elementer:

1 Optimizer
Ved konstant at følge punktet for maksimal effekt (MPPT, Maximum Power Point) og overvåger samtidig ydelsen fra hvert modul.

2 SolarEdge Inverter
1-fasede og 3-fasede invertere. Konstant stregspænding sikrer til enhver tid drift med høj effektivitet (maks. 98%) uafhængig af strenglængde og temperatur

3 SolarEdge overvågningsportal
Med webbaserede applikationer er det muligt at overvåge ydelsen på modul-, streg-, og systemniveau via PC, iPhone, eller Android. Softwaren giver automatisk alarm for moduler med for lav ydelse, fejl og sikkerhedsnedbrud, som visuelt udpeges på et anlægsdiagram.

Se Video om Solar edge inverter og powerbokse            

Se systemoversigt og PDF