Inverter

 

SolarEdge DC-AC (jævnstrøm-vekselstrøm) inverteren er specielt designet til brug sammen med SolarEdge power optimizere.

Eftersom MPPT (Maximum Power Point) og spænding (V)  styres individuelt for hvert modul er inveterens opgave alene at omveksle DC til AC. Konsekvensen er mindre kompleksilitet, lavere pris, højere  pålidelighed, hvorfor der gives 12 års garanti, som kan udvides til 20, eller 25 år.

Den konstante strengspænding sikrer højeste effektivitet til enhver tid (>97% vægtet effektivitet) afhængig af strenglænge og temperatur.

SolarEdge invertere får i næsten alle størrelser fra 2,2 kW til 850 kW.

Da alle størrelser findes betyder det enkel, konkurrencedygtig installation, som fylder så lidt som muligt. Jo færre invertere, jo bedre overblik og nemmere vedligeholdelse.

IP65 / NEMA 3R – Udendørs og indendørs installation.

Transientbeskyttet – indbygget. Se mere her:

Download datablad

En ny generation af SolarEdge invertere ser dagens lyd – HD Wave Inverter Technology: