BIPV på Livø – nyhedsbrev okt. 2016

  • -

BIPV på Livø – nyhedsbrev okt. 2016

Den gamle bygnings tag ville ikke umiddelbart kunne bære eftermonterede solceller og da tagbelægningen alligevel skulle udskiftes, var Naturstyrelsens valg ikke vanskeligt.Selvom bygningen, al den stund at Staten er ejer, ikke formeldt er fredet, har naturstyrelsen taget maksimalt hensyn til denne smukke gamle bygning ved hjælp af beslutning om monteringen af BIPV fra Galaxy Energy.

Projektet er en del af Livø’s bestræbelser på at blive 100% selvforsynende energimæssigt, samtidig med at alle fredningsbetingelser overholdes.

Download visualisering