Drift og service

Vi anser det for naturligt og hensigtsmæssigt, at vi som etablerer solenergianlæg, solcelletage, facader mv. ligeledes tilbyder at overvåge og servicere anlæggene.

Vi etablerer kun anlæg udstyret med den seneste teknologi fra SolarEdge, som er verdens førende udbyder af hardware og software til optimering, monitorering og analysering af solenergisystemer.

Anvendelse af SolarEdge på et professionelt niveau kræver erfaring, indsigt og uddannelse. Den har vi!

Vi indgår serviceaftaler på typisk 20 år, hvilket er langt over den almindelige tilbagebetalingstid for anlæggene. Alle vore serviceaftaler aftales individuelt med udgangspunkt i kundens ønsker og vore muligheder. En vigtig detalje er, at vi opstiller og fremsender rapportering efter kundens ønsker. Ingen unødvendige kolonner og talrækker.

Vi påtager os ansvaret!

Outsourcing af service og vedligehold er uden tvivl til økonomisk og administrativ fordel for ejeren. Det er fremtiden.