Ice storage – energiopbevaring

ICE STORAGE – energiopbevaring på årsniveau

Konceptet med at lagre energi fra sommer til vinter er der forsket i i mange år, uden at man egentlig er kommet til et gennembrud. Opbevaring af energi enten i en vandtank eller i en Ice storage er velkendt og de bedste medier, der er til at betale.

I Galaxy konceptet er valgt en Ice storage. Der tilføres 80 kcal for at smelte 1 kg is til vand og omvendt frigives der 80 kcal, når vandet igen fryses til is. Det er den samme energimængde der skal til for at varme 1 kg vand op fra 0 til 80 Celcius!

Konceptet er som følger:
Systemet består af solcellemodulerne, ventilatorer/luftkanaler, varmevekslere distributionspumper/rør (slanger) og endelig en varmepumpe som sammen med solcelleelementerne og Ice storage er hjertet i systemet.

Se video om pricippet i Ice Storage            

 

icon pdfDownload brochure om Ice Storage     
Sommerdrift

Varmluft under loftet opsamles om sommeren, og via ventilatorer transporteres det ned i Ice storage, hvor det smelter isen. Smeltevandet (0C eller + grader) bruges derpå via et veksler system til at køle huset. Det distribueres gennem vand i slanger indstøbt i betondæk eller i køleflader i ventilationsanlægget, som så køler luften ned i kontorlokalerne. Når varme fjernes fra PV elementer giver de i tilgift en større ydelse.

 
Vinterdrift

Når sommeren er gået og isblokken på 500m3 (ca. 500 tons) er smeltet er der nu blevet tilført 500.000*80 = 40 mio. kcal. Dette svarer til 4.650 liter olie, der nu er opsamlet og kan anvendes til opvarmning af huset i vinterperioden. Her kommer varmepumpen ind i billedet. Ved at løfte temperaturen fra 0C til 35 grader (bruges til gulvvarmekreds) eller til 55C, som bruges til radiatorvarme eller ventilationsvarme. Efterhånden som varmen bruges fra lageret begynder det at fyse til is, og når du har brugt energien svarende til de 4.650 liter olie er isblokken gendannet. Dette sker forhåbentlig først sent på vinteren.

 
Overgangsperioder (forår /efterår)

Anlægget er mest velegnet til at dække varme/køleforbruget i overgangsperioden, jf. de viste kurver på side 5. På en kold vinterdag må der regnes med supplerende varme fra anden kilde, med mindre man gør det uhensigtsmæssigt stort. Med hensyn til socellestrømmen, må man fortsat bruge elnettet som buffer. Men der er jo også fint, idet den strøm PVerne producerer om sommeren trækker man fra nettet til at drive varmepumpen om vinteren – så det kan måske gå lige op. Alt i alt tæt på et “0”-løsning med hensyn energiregnskabet. Galaxy har de nødvendige værktøjer til at regne bygningen igennem. Der skal med et sådant koncept gennemregnes alle årets 8760 timer med hensyn til at se på produktionsprofil og forbrugsprofil for en konkret bygning for at få et totalt billede af energiregnskabet og for at vurdere om der skal suppleres med støttevarme om vinteren. Se mere under Galaxy Company Building.