Hvorfor SolarEdge?

SolarEdge-teknologi gør dine solceller intelligente 

– Optimerer dine solcellers ydelse

– Monitorerer dine solceller

– Sikrer dit maksimale udbytte af solenergien

Se video om SolarEdge her:

 

Download brochuren om SolarEdge: Making Solar Systems smarter

 

Fakta om SolarEdge: 

Maksimal effektudnyttelse. Produktion op til 25% større ved minimering af tab på grund af partielle og horisontale skygger, forskel på moduler og fejl på moduler. Optimal DC/AC invertering uanset temperatur og strenglængde.

 

optimizers

Overvågning og fejlfinding på modulniveau. Modulovervågning transmitterer kontinuerligt modulydelsesdata til analyse-software med fjernadgang via PC, iPhone, eller Android. Fejl og sikkerhedsnedbrud vises automatisk på anlægsdiagram, ligesom der sendes en mail om hændelsen.

Sikkerhed for montører og brandmandskab. Elektricitetsulykker og brandrisiko er elimineret ved automatisk modulnedlukning under installation, service, eller brand.

Fleksibelt design for maksimal pladsudnyttelse. Én enkelt SolarEdge inverter kan tilsluttes paralelle strenge med forskellig længde, til forskellige modultyper og til moduler på forskellige tagflader.

Prisreduktion for systemet. Designfleksibilitet og længere strenge muliggør besparelser på hardwarekomponenter. Kommunikation gennem eksisterende elledninger og kommunikations-gateway er indbygget i inverteren

Enkel og nem installation. Helt på linie med normal “bedste praksis” installation for solcellesystemer.

Pålidelighed. Udviklet til ekstreme udendørs betingelser.

 

Om SolarEdge

SolarEdge power optimizer er en DC/DC converter, som installeres på hvert solcellemodul, eller som allerede er monteret fra modulfabrikanten til erstatning for den traditionelle solar junction box.

Hver optimizer er udstyret med SafeDCtm funktion, som automatisk nedlukker modulernes spænding (DC-voltage) i tilfælde af gnist, eller at enten inverteren, eller netspændingen slukkes. icon pdf Se mere her

Da hvert moduls MPPT (maksimal power point) overvåges muliggør dette meget fleksibel installation med flere forskellige moduler, orienteringer og taghældninger i hver streng.

SolarEdge Technologies er verdens førende leverandør af systemer til optimering- og overvågning af solcellestrøm med en markedsandel på mere end 70%.

Forskel på panelerne

Det er ikke muligt at fremstille solpaneler med helt ens ydelse. Panelerne har som regel en tolerance på plus / minus 3 procent. I traditionelle systemer kan inverteren ikke styre dette på anden måde end at producere i henhold til laveste fællesnævner. Dette giver et ydelsestab på op til 5%.

I SolarEdge-systemet er der monteret en optimeringsboks på samtlige paneler, hvilket sikrer at de hver især yder optimalt.

 

Skyggepåvirkning
I traditionelle systemer forringes produktionen betydeligt når panelerne udsættes for skygge. Rammes blot et enkelt panel, lukker produktionen således på alle enheder i den berørte streng – måske 10 paneler. Et stort blad eller en mågeklat kan f.eks. sætte en hel række paneler ud af drift. Dette kan medfører et produktionstab på op til 25%.
Takket være optimeringsboksene, er det kun berørte paneler, der sættes ud af drift. De øvrige producerer uanfægtet videre.

 Overvågning – monitorering på panelniveau!
Almindelige solcelleanlæg omfatter ikke panel-overvågning. Det er derfor gerne umuligt at opdage paneler, der ikke producerer som de skal. Risikoen er at svage paneler – måske i årevis – ikke deltager i produktionen.
Se demo af overvågnings- og analysesystemet – Klik på “Public Account”Via optimeringsboksene overvåger SolarEdge-systemet hvert enkelt panel og videresender løbende ydelsesdata til din computer eller smartphone. Hér vises eventuelle fejl på et virtuelt anlægsdiagram ved hjælp af det medfølgende analysesoftware.

 
Kommunikation
Traditionelle invertere giver almindeligvis ikke mulighed for kommunikation med omverdenen.
Invertere fra SolarEdge kommunikere over de eksisterende el-ledninger, og kommunikations-gateway er indbygget i inverteren.

diagram
 MPPT
MPPT er en forkortelse af maximum power point tracking. Det går populært sagt ud på at inverteren – for at give størst muligt udbytte – skal finde panelernes maksimale effektpunkt, på samme vis som man i en bil skal vælge det rette gear for at få den højeste effekt af motorens ydelse. Traditionelle invertere forsøger at opnå dette ved hjælp af en algoritme. Det ideelle er dog at montere MPPT-konvertere på hvert enkelt panel, som det er tilfældet i SolarEdge’ system. Dette giver 10-25 % mere ydelse.Maximum power point trackericon pdfDownload datablad.

Det internationalt anerkendte institut Photon Labs har testet SolarEdge optimizere – resultaterne er overbevisende. Se her og her