Undervisningsministeriet

Videnkupon – Undervisningsministeriet og Teknologisk Institut

Vi har fokus på udvikling og fremstilling af undervisningsmaterialer og udviklingsforløb. Dette involverer grundskolen, gymnasier og tekniske skoler.
SolarEdge systemet har rent pædagogisk nogle oplagte muligheder, da systemet giver adgang til en stor mængde data, som elever kan arbejde med i undervisningssammenhæng.

Galaxy Energy Denmark har fået tildelt en videnkupon (en pose penge) af Ministeriet for Forskning, innovation og Videregående Uddannelser. Vi har i denne forbindelse indledt samarbejde med Teknologisk Institut omkring udvikling af undervisningsforløb og –materialer.

Ideen til at anvende SolarEdge til undervisning havde vi, men det var en 5-klasse elev på Copenhagen International School (CIS) som gav os det endelige skub fremad. Eleven var og er særdeles engageret i solenergi og fik skolen til arrangere et møde med Galaxy Energy. I mødet deltog udover eleven 2 fysiklærere, pedellen m.fl. Kort inde i vor præsentation stod det klart, at skolen måtte have et lille demoanlæg – alene til undervisningsbrug!

Anlægget er leveret, idriftsat og fuld funktionsdygtigt i dag. Modellen producerer strøm og er koblet til internettet, der leverer alle nødvendige digitale informationer. Dette projekt er startet af en ihærdig elev, medlevende forældre, en aktiv pedel og en skole som handler.

Videnkuponen udvikles i samarbejde med Osted Fri- og Efterskole, som på overbevisende måde har afsat de fornødne ressourcer til dette banebrydende projekt! Skolen fortjener stor ros for sit engagement og fremsynethed.

Resultatet af Videnkuponen vil naturligvis blive stillet til rådighed for Osted Fri- og Efterskole og andre skoler som måtte være interesseret og som har evne og vilje til at afsætte de fornødne ressourcer.